Sobanukirwa: Abantu badasenga ngo biyegereze Imana bankunda guhura n’ibibazo byo mu mutwe:agahinda gakabije.

 Sobanukirwa: Abantu badasenga  ngo biyegereze Imana bankunda guhura n’ibibazo byo mu mutwe:agahinda gakabije.

Mu gitabo cya mbere cya Yakobo  muri Bibiliya havuga ko tugomba kwegera Imana dufite ukwizera guhamye tukirinda kugira imitima ibiri. Bityo muri iyi minsi abantu benshi badasenga ngo biragize Imana usanga umubare mwinshi wabo warishwe n’agahinda gakabije ugereranyije n’abasenga.

Ibyanditswe  bya Yakobo bigira biti” niba hari umwe muri mwe ubuze ubwenge, nasabe Uwiteka kuko ariwe uha abuntu byose nta kurobanura ku butoni. Ariko usabye atizeye ntacyo ashingiyeho, uwo  azamera nk’umuraba mu nyanja mu gihe cy’umuyaga n’ishuheri. Uwo muntu mumureke kuko ntacyo Umuremyi wacu azamumarira. Umuntu ufite imitima ibiri ibyo akora byose ahora ahuzagurika mu nzira ze”.  

Muri  “Attachment to God and Psychological Distress: Evidence of a Curvilinear Relationship” yasohotse mu kinyamakuru cya  “Journal for the Scientific Study of Religion” mu kwezi gushize  abashakashatsi W. Matthew Henderson of Union University and Blake Kent of Westmont College  banzuye ko  agahinda cyangwa se kutizera mu mwami n’umukiza ngo akubere inshuti magara, biteza ikibazo gikomeye mu mitekerereze n’imibereho bya muntu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukeneye rero gusenga no kwiyereza Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi twirinda kuzagwa mu mutego wo kurwara indwara z’agahinda gakabije ndetse no kwiheba.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *